Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Turud

Põllumajanduslike toor- ja toiduainete hinnaolukorra ja turuväljavaadete jälgimine.

Põllumajandusettevõtted, põllumajandus ja innovatsioon

Teave põllumajandusökonoomika ja -struktuuride, põllumajandusmeetodite, kestlikkuse, kvaliteedi, teadusuuringute ja innovatsiooni kohta.

Põllumajanduspoliitika tulemuslikkus

Ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkuse läbivaatamine näitajate, hindamise, uuringute ja aruannete ning sissetulekutoetuse jaotamise kaudu.

Rahastamine

ÜPP eelarve ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kulude arvandmed

Maapiirkonnad

Ülevaade nii primaarsektorist (majanduskasv, vaesus ja elanikkond) kui ka täiendavatest üksikasjadest töökohtade ja majanduskasvu kohta maapiirkondades.