Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Markeder

Overvågning af prissituationen og markedsudsigterne for landbrugsråvarer og fødevarer.

Bedrifter, landbrug og innovation

Oplysninger om landbrugsøkonomi og -strukturer, produktionsmetoder, bæredygtighed, kvalitet, forskning og innovation.

Resultater af landbrugspolitikken

Evaluering af den fælles landbrugspolitiks resultater ved hjælp af indikatorer, evaluering, undersøgelser og rapporter samt fordeling af indkomststøtte.

Finansiering

Tal for den fælles landbrugspolitiks budget og udgifter fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Landdistrikter

Oversigt over både den primære sektor, herunder økonomisk vækst, fattigdom og befolkning, og yderligere oplysninger om beskæftigelse og vækst i landdistrikterne.