Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Markkinat

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintojen ja markkinanäkymien seuranta.

Maatilat, maanviljely ja innovointi

Tietoa maatilataloudesta ja -rakenteista, viljelymenetelmistä, maatalouden kestävyydestä, laadusta, tutkimuksesta ja innovoinnista.

Maatalouspolitiikan tuloksellisuus

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tuloksellisuus: indikaattorit, arvioinnit, tutkimukset ja raportit, tulotuen jakautuminen.

Rahoitus

Yhteisen maatalouspolitiikan talousarvio, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitetut menot.

Maaseutualueet

Perustietoa alkutuotannosta: taloudelliseen kasvuun, köyhyyteen ja väestöön liittyvät kysymykset, maaseutualueiden työllisyys ja kasvu.