Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Trhy

Monitorování situace v oblasti cen a tržní vyhlídky pro zemědělské komodity a potraviny

Zemědělské podniky, zemědělství a inovace

Informace o ekonomice a strukturách zemědělských podniků, zemědělských metodách, kvalitě, výzkumu a inovacích

Fungování zemědělské politiky

Přezkum fungování zemědělské politiky pomocí indikátorů, hodnocení, studií a zpráv a distribuce podpory příjmu.

Financování

Údaje týkající se rozpočtu SZP a výdajů z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Venkovské oblasti

Přehled informací o primárním sektoru (hospodářský růst, chudoba, populace) a o dalších otázkách, jako je zaměstnanost a růst ve venkovských oblastí