The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Jobb och tillväxt

Uppgifter om jobb och tillväxt på landsbygden, fattigdom, lantbrukarnas inkomster jämfört med övriga ekonomin samt BNP per capita.