The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Zaposlovanje in rast

Pregled zaposlovanja in gospodarske rasti na podeželskih območjih, vključno s stopnjo revščine, dohodki kmetov v primerjavi s preostalim gospodarstvom ter BDP na prebivalca na podeželskih območjih.