Zaposlovanje in rast

Pregled zaposlovanja in gospodarske rasti na podeželskih območjih, vključno s stopnjo revščine, dohodki kmetov v primerjavi s preostalim gospodarstvom ter BDP na prebivalca na podeželskih območjih.