The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Zamestnanosť a rast

Prehľad týkajúci sa pracovných miest a rastu vo vidieckych oblastiach vrátane miery chudoby, príjmov poľnohospodárov v porovnaní so zvyškom hospodárstva a HDP na obyvateľa vo vidieckych oblastiach.