The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Ocuparea forței de muncă și creșterea economică

Prezentare a situației ocupării forței de muncă și creșterii economice în zonele rurale, inclusiv rata sărăciei, veniturile pentru fermieri comparativ cu restul sectoarelor economice și PIB-ul pe cap de locuitor în zonele rurale.