The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Werkgelegenheid en groei

Overzicht van de banen en groei, armoedecijfers, landbouwinkomens in vergelijking met de rest van de economie en bbp per hoofd in plattelandsgebieden.