Werkgelegenheid en groei

Overzicht van de banen en groei, armoedecijfers, landbouwinkomens in vergelijking met de rest van de economie en bbp per hoofd in plattelandsgebieden.