The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Nodarbinātība un izaugsme

Pārskats par nodarbinātību un izaugsmi laukos (tostarp nabadzības līmenis un lauksaimnieku ienākumu salīdzinājums ar ienākumiem citās nozarēs) un IKP uz vienu iedzīvotāju laukos.