The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Užimtumas ir ekonomikos augimas

Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo kaimo vietovėse apžvalga, įskaitant skurdo lygį, ūkininkų pajamas palyginti su likusia ekonomikos dalimi ir BVP vienam gyventojui kaimo vietovėse.