Työllisyys ja kasvu

Tietoa maaseutualueiden työllisyydestä ja talouskasvusta: köyhyysaste, viljelijöiden tulotaso verrattuna muihin aloihin, maaseutualueiden BKT asukasta kohti.