The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Työllisyys ja kasvu

Tietoa maaseutualueiden työllisyydestä ja talouskasvusta: köyhyysaste, viljelijöiden tulotaso verrattuna muihin aloihin, maaseutualueiden BKT asukasta kohti.