The primary sector

More information on the primary sector in rural areas, such as economic growth, population, age structures, poverty, education and employment.

Zaměstnanost a růst

Přehled informací o pracovních místech a růstu ve venkovských oblastech, včetně míry chudoby, příjmu zemědělců ve srovnání s ostatními sektory ekonomiky a HDP na obyvatele ve venkovských oblastech.