Performance indicators

Details and data on indicators that contribute to the assessment of CAP performance, such as farming income support, market orientation and environment.

Kazalniki ozadja (2014–2019)

Informacije o socialno- ekonomskih, sektorskih in okoljskih kazalnikih skupne kmetijske politike v obdobju 2014–2019.