Monitorovanie cien v jednotlivých sektoroch

Informácie o cenách živočíšnych a rastlinných produktov v EÚ.

Commodity price dashboard

Price dashboard of monthly summary of commodity price data for the most representative agricultural products and consumer food prices.