Monitorowanie cen w podziale na sektory

Informacje o cenach produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w UE

Commodity price dashboard

Price dashboard of monthly summary of commodity price data for the most representative agricultural products and consumer food prices.