Praćenje cijena po sektorima

Informacije o cijenama proizvoda životinjskog i biljnog podrijetla u EU-u.

Commodity price dashboard

Price dashboard of monthly summary of commodity price data for the most representative agricultural products and consumer food prices.