Obs!

Vi kommer att upphöra med de här rapporterna i juli 2020. Den senaste uppdateringen blir den 10 juli.
Från och med augusti hittar du uppgifterna i portalen för jordbruksdata där du också kan ladda ner uppgifterna.

Översikt

Den här datamängden innehåller priser för de mest representativa produkterna enligt EU-ländernas uppgifter, sedan januari 1991.

Storbritannien är sedan den 1 februari 2020 inte längre medlem i EU, men under en övergångsperiod till den 31 december 2020 gäller EU-rätten fortfarande i landet. Datamängden har uppdaterats för att visa två genomsnittliga EU-priser: EU = prisgenomsnitt för nuvarande 27 EU-länder (dvs. utan Storbritannien), EU + UK = prisgenomsnitt för EU till och med den 31 januari 2020.

Animaliska produkter

Ladda nerPDF - 25.2 MB
Ladda nerXLS - 8.5 MB
Ladda nerCSV - 8.9 MB

Mejeriprodukter

Ladda nerPDF - 12 MB

Monthly prices for dairy products (xls)

Ladda nerCSV - 3.2 MB

Frukt

Ladda nerPDF - 22.7 MB
Ladda nerXLS - 14 MB
Ladda nerCSV - 4.7 MB

Grönsaker

Ladda nerPDF - 14.5 MB
Ladda nerXLS - 8.3 MB
Ladda nerCSV - 3.1 MB

Spannmål, olivolja, socker

Ladda nerPDF - 15.4 MB
Ladda nerXLS - 7 MB
Ladda nerCSV - 5 MB

Alla produkter

Ladda nerCSV - 24.9 MB