Dôležité upozornenie

Zverejňovanie týchto správ sa ukončí v júli 2020. Posledná aktualizácia bude uverejnená 10. júla. Od augusta budú údaje k dispozícii prostredníctvom novej interaktívnej stránky na portáli pre agropotravinové údaje, ktorý obsahuje nástroj na vyhľadávanie a sťahovanie údajov.

Prehľad

Tento súbor údajov zahŕňa, počnúc januárom 1991, ceny, ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa väčšiny reprezentatívnych výrobkov, ktoré oznámili členské štáty EÚ.

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 už nie je členom Európskej únie. Po vystúpení z Európskej únie je Spojené kráľovstvo v prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020. Tento súbor údajov bol aktualizovaný s cieľom zobrazovať dve priemerné ceny EÚ: EÚ = priemer dostupných cien pre súčasné zloženie 27 krajín EÚ (t. j. bez Spojeného kráľovstva), EÚ+Spojené kráľovstvo = priemer dostupných cien pri zložení EÚ do 31. 1. 2020.

Živočíšne produkty

StiahnuťPDF - 25.2 MB
StiahnuťXLS - 8.5 MB
StiahnuťCSV - 8.9 MB

Mliečne výrobky

StiahnuťPDF - 12 MB
StiahnuťXLS - 5.2 MB
StiahnuťCSV - 3.2 MB

Výrobky z ovocia

StiahnuťPDF - 22.7 MB
StiahnuťXLS - 14 MB
StiahnuťCSV - 4.7 MB

Výrobky zo zeleniny

StiahnuťPDF - 14.5 MB
StiahnuťXLS - 8.3 MB
StiahnuťCSV - 3.1 MB

Rastlinné výrobky

StiahnuťPDF - 15.4 MB
StiahnuťXLS - 7 MB
StiahnuťCSV - 5 MB

Všetky výrobky

StiahnuťCSV - 24.9 MB

Bulletin

Buďte v obraze