Svarīga piezīme

Šie ziņojumi pēc 2020. gada jūlija vairs netiks sniegti. Pēdējais atjauninājums tiks veikts 10. jūlijā. No augusta dati būs pieejami jaunā interaktīvā lauksaimniecības pārtikas datu portāla lapā. Šajā portālā ir datu izpētes rīks, ar kuru tos var lejupielādēt.

Pārskats

Šajā datu kopā iekļautas nekonfidenciālas reprezentatīvāko produktu cenas, ko ES valstis paziņo kopš 1991. gada janvāra.

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts. No izstāšanās dienas Apvienotajai Karalistei ir sācies pārejas periods, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim. Šī datu kopa tiek atjaunināta, lai parādītu divas ES vidējās cenas: “EU” – vidējās zināmās cenas ES pašreizējā 27 dalībvalstu sastāvā (t. i., bez Apvienotās Karalistes), “EU+UK” – vidējās zināmās cenas ES tādā sastāvā, kādā tā bija līdz 31.01.2020.

Dzīvnieku izcelsmes produkti

LejupielādētPDF - 25.2 MB
LejupielādētXLS - 8.5 MB
LejupielādētCSV - 8.9 MB

Piena produkti

LejupielādētPDF - 12 MB
LejupielādētXLS - 5.2 MB
LejupielādētCSV - 3.2 MB

Augļu produkti

LejupielādētPDF - 22.7 MB
LejupielādētXLS - 14 MB
LejupielādētCSV - 4.7 MB

Dārzeņu produkti

LejupielādētPDF - 14.5 MB
LejupielādētXLS - 8.3 MB
LejupielādētCSV - 3.1 MB

Augu izcelsmes produkti

LejupielādētPDF - 15.4 MB
LejupielādētXLS - 7 MB
LejupielādētCSV - 5 MB

Visi produkti

LejupielādētCSV - 24.9 MB

Apkārtraksts

Esiet informēti!