Svarbi pastaba

Nuo 2020 m. liepos mėn. šios ataskaitos nebebus rengiamos. Naujausia informacija bus paskelbta liepos 10 d. Nuo rugpjūčio mėn. duomenis bus galima gauti per naują interaktyvų Žemės ūkio maisto produktų duomenų portalo puslapį, kuriame bus duomenų analizės priemonė, leidžianti duomenis parsisiųsti.

Apžvalga

Į šį duomenų rinkinį įtrauktos nekonfidencialios tipiškiausių produktų kainos, apie kurias nuo 1991 m. sausio mėn. pranešė ES šalys.

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nėra Europos Sąjungos narė. Jungtinei Karalystei išstojus, prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šis duomenų rinkinys atnaujintas siekiant parodyti dvi ES vidutines kainas: ES = esamos sudėties 27 ES šalių (t. y. išskyrus JK) turimų kainų vidurkis, ES + JK = ES sudėties iki 31/01/2020 m. turimų kainų vidurkis.

Gyvulinės kilmės produktai

ParsisiųsdintiPDF - 25.2 MB
ParsisiųsdintiXLS - 8.5 MB
ParsisiųsdintiCSV - 8.9 MB

Pieno produktai

ParsisiųsdintiPDF - 12 MB
ParsisiųsdintiCSV - 3.2 MB

Vaisių produktai

ParsisiųsdintiPDF - 22.7 MB
ParsisiųsdintiXLS - 14 MB
ParsisiųsdintiCSV - 4.7 MB

Daržovių produktai

ParsisiųsdintiPDF - 14.5 MB
ParsisiųsdintiXLS - 8.3 MB
ParsisiųsdintiCSV - 3.1 MB

Augaliniai produktai

ParsisiųsdintiPDF - 15.4 MB
ParsisiųsdintiXLS - 7 MB
ParsisiųsdintiCSV - 5 MB

Visi produktai

ParsisiųsdintiCSV - 24.9 MB

Informacinis biuletenis

Gaukite reikiamą informaciją