Důležité upozornění

Tyto zprávy přestanou od července 2020 vycházet. Poslední aktualizace bude vydána 10. července. Od srpna budou údaje k dispozici na nových interaktivních stránkách Portálu zemědělsko-potravinářských údajů, na němž bude možné si údaje stáhnout prostřednictvím nástroje pro vyhledávání dat.

Přehled

Tato datová sada zahrnuje nedůvěrné ceny nejreprezentativnějších produktů, jak je oznamují členské státy EU od roku 1991.

Od 1. února 2020 již Spojené království není členským státem Evropské unie. Nachází se nyní v tzv. přechodném období, které potrvá do 31. prosince 2020. Aktualizace této datové sady proběhla s cílem zobrazit dvojí průměrné ceny v EU: EU = průměr dostupných cen pro stávající složení EU (27 zemí, tzn. bez Spojeného království), EU+UK = průměr dostupných cen v EU ve složení do roku 31.1.2020.

Živočišné produkty

StáhnoutPDF - 25.2 MB
StáhnoutXLS - 8.5 MB
StáhnoutCSV - 8.9 MB

Mléčné výrobky

StáhnoutPDF - 12 MB
StáhnoutXLS - 5.2 MB
StáhnoutCSV - 3.2 MB

Výrobky z ovoce

StáhnoutPDF - 22.7 MB
StáhnoutXLS - 14 MB
StáhnoutCSV - 4.7 MB

Výrobky ze zeleniny

StáhnoutPDF - 14.5 MB
StáhnoutXLS - 8.3 MB
StáhnoutCSV - 3.1 MB

Rostlinné produkty

StáhnoutPDF - 15.4 MB
StáhnoutXLS - 7 MB
StáhnoutCSV - 5 MB

Všechny výrobky

StáhnoutCSV - 24.9 MB

Zpravodaj

Nejnovější informace