Важна бележка

Публикуването на тези доклади ще бъде преустановено през юли 2020 г. Последната актуализация ще бъде публикувана на 10 юли.
От август нататък данните ще бъдат достъпни на нова интерактивна страница на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост, на който има и инструмент за разглеждане на данните, позволяващ тяхното изтегляне.

Преглед

Настоящата база данни включва неповерителни цени на най-представителните продукти, за които са получени уведомления от страните от ЕС от януари 1991 г. насам.

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е член на Европейския съюз. След оттеглянето си то навлезе в преходен период, който ще продължи до 31 декември 2020 г. Настоящата база данни бе актуализирана, така че да показва две средни за ЕС цени: ЕС=средна стойност на наличните цени за настоящия състав на ЕС (т.е. без Обединеното кралство), ЕС+Обединеното кралство=средната стойност на наличните цени за състава на ЕС до 31.01.2020 г.

Животински продукти

СвалиPDF - 25.2 MB
СвалиXLS - 8.5 MB
СвалиCSV - 8.9 MB

Млечни продукти

СвалиPDF - 12 MB
СвалиXLS - 5.2 MB
СвалиCSV - 3.2 MB

Плодове

СвалиPDF - 22.7 MB
СвалиXLS - 14 MB
СвалиCSV - 4.7 MB

Зеленчуци

СвалиPDF - 14.5 MB
СвалиXLS - 8.3 MB
СвалиCSV - 3.1 MB

Растителни продукти

СвалиPDF - 15.4 MB
СвалиXLS - 7 MB
СвалиCSV - 5 MB

Всички продукти

СвалиCSV - 24.9 MB

Бюлетин

Информирайте се