Σημαντική ανακοίνωση

Αυτές οι εκθέσεις θα παύσουν να εκδίδονται τον Ιούλιο του 2020. Η τελευταία επικαιροποίηση θα εκδοθεί στις 10 Ιουλίου.
Από τον Αύγουστο, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα μέσω μιας νέας διαδραστικής σελίδας στην πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η οποία περιλαμβάνει ένα εργαλείο εξερεύνησης δεδομένων που επιτρέπει την τηλεφόρτωση δεδομένων.

Επισκόπηση

Αυτό το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει μη εμπιστευτικές τιμές για τα πλέον αντιπροσωπευτικά προϊόντα που κοινοποιήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 1991.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε σε μεταβατική περίοδο η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό το σύνολο δεδομένων επικαιροποιήθηκε για να δείχνει δύο μέσους όρους τιμών της ΕΕ: EΕ = μέσος όρος των διαθέσιμων τιμών της ΕΕ, με την τρέχουσα σύνθεση των 27 χωρών (δηλ., εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), ΕΕ+ΗΒ = μέσος όρος των διαθέσιμων τιμών της ΕΕ, με τη σύνθεσή της έως τις 31/01/2020.

Ζωικά προϊόντα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 25.2 MB
ΤηλεφόρτωσηXLS - 8.5 MB
ΤηλεφόρτωσηCSV - 8.9 MB

Γαλακτοκομικά

ΤηλεφόρτωσηPDF - 12 MB
ΤηλεφόρτωσηCSV - 3.2 MB

Φρούτα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 22.7 MB
ΤηλεφόρτωσηXLS - 14 MB
ΤηλεφόρτωσηCSV - 4.7 MB

Λαχανικά

ΤηλεφόρτωσηPDF - 14.5 MB
ΤηλεφόρτωσηXLS - 8.3 MB
ΤηλεφόρτωσηCSV - 3.1 MB

Φυτικά προϊόντα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 15.4 MB
ΤηλεφόρτωσηXLS - 7 MB
ΤηλεφόρτωσηCSV - 5 MB

Όλα τα προϊόντα

ΤηλεφόρτωσηCSV - 24.9 MB

Ενημερωτικό δελτίο

Μείνετε ενημερωμένοι