1. saraksts

Dalībvalstu sazināšanās struktūras

Sazināšanās struktūra, ko katra ES valsts norīkojusi saziņai ar Eiropas Komisiju, un citu ES valstu un ārpussavienības valstu sazināšanās struktūras, kas norīkotas saistībā ar pārbaudēm un savstarpēju palīdzību vīna nozarē.

LejupielādētPDF - 230.8 KB

(Regulas (ES) 2018/273 40. pants, 50. panta 1. punkta e) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts)

2. saraksts

Nacionālās un/vai reģionālās iestādes

ES valstu nacionālās un/vai reģionālās iestādes, kurām uzdots nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem, kas reglamentē vīna nozari.

LejupielādētPDF - 952.3 KB

(Regulas (ES) 1308/2013 146. pants)

3. saraksts

Atbildīgās iestādes

Kompetentās iestādes, kas atbild par oficiālo analīžu, administratīvās sertifikācijas procedūras un ar ievešanas un izvešanas reģistru un pavaddokumentiem saistīto pārbaužu veikšanu.

LejupielādētPDF - 4.3 MB

(Regulas (ES) 2018/273 50. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts)

4. saraksts

Vīnogulāju stādīšanas atļaujas

ES valstu kompetentās iestādes, kas atbild par vīnogulāju stādīšanas atļauju piešķiršanu.

LejupielādētPDF - 286.9 KB

(Regulas (ES) 2018/273 50. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts)

5. saraksts

Vīna dārzu reģistrs un uzskaite

ES valstu kompetentās iestādes, kas atbild par vīna dārzu reģistra kārtošanu un atjaunināšanu un ar ražošanas potenciālu saistītas atjauninātas informācijas iesniegšanu.

LejupielādētPDF - 287.9 KB

(Regulas (ES) 2018/273 50. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts)

6. saraksts

Trešo valstu kompetentās iestādes

Ārpussavienības valstu kompetentās iestādes, norīkotās laboratorijas un vīna ražotāji un pārstrādātāji, kas pilnvaroti sagatavot VI-1 dokumentus, kuri vajadzīgi vīna importēšanai ES.

LejupielādētPDF - 2.8 MB

(Regulas (ES) 2018/273 51. pants)

LejupielādētPDF - 265.8 KB

7. saraksts

Trešo valstu sazināšanās struktūras

Sazināšanās struktūra, kurai katra ārpussavienības valsts uzdevusi pieņemt un pārsūtīt administratīvās palīdzības pieprasījumus vīna nozarē un pārstāvēt savu valsti saziņā ar Eiropas Komisiju un ES valstīm.

LejupielādētPDF - 116.4 KB

(Regulas (ES) 2018/273 51. panta d) apakšpunkts)

8. saraksts

Atļautās vīna vīnogu šķirnes

Vīna vīnogu šķirnes, ko vīna nozarē atļauts izmantot ražošanā un ko atļauts norādīt marķējumā un noformējumā, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 81. pantu un 120. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

LejupielādētPDF - 1.9 MB
LejupielādētPDF - 1.7 MB

(Regulas (ES) 2018/273 50. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts)