Short-term outlook

The short-term outlook is based on reflections of market experts within the European Commission's Department for Agriculture and Rural Development.

Srednjoročni izgledi

U izvješću su predstavljeni srednjoročni izgledi za najvažnija poljoprivredna tržišta Unije i prihode od poljoprivrede od sadašnjeg trenutka do 2030.

Weather & yield monitoring and forecasting

Information on crop monitoring in Europe.