Lühiajaline

Lühiajaline väljavaade põhineb Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi analüüsil.

Keskpika ajavahemiku väljavaated

Aruandes esitatakse ELi peamiste põllumajanduskaupade turgude ja põllumajandustulu väljavaated keskpikal ajavahemikul ehk aastani 2030.

Weather & yield monitoring and forecasting

Information on crop monitoring in Europe.