Wydanie z lata 2021 r.

Postępy w kampanii szczepień przeciwko COVID-19 umożliwiły ponowne otwarcie sektora usług gastronomicznych i złagodzenie obostrzeń dotyczących podróży w UE. Powinno to mieć pozytywny wpływ na letni sezon turystyczny oraz na ogólne spożycie żywności w UE. Potwierdzają się tym samym optymistyczne przewidywania z perspektyw krótkookresowych z wiosny 2021 r. Utrzymuje się jednak niepewność co do kontroli rozprzestrzeniania się wariantu Delta COVID-19, zwłaszcza w odniesieniu do osób zaszczepionych.

Perspektywy rynkowe są obecnie przygotowywane dla UE-27. Wcześniejsze dane dla UE-28 są zachowane i aktualizowane w miarę otrzymywania korekt. Oprócz perspektyw krótkookresowych Komisja publikuje również powiązane dokumenty, m.in. załączniki statystyczne i bilanse.

PobierzPDF - 932.3 KB
PobierzPDF - 5.2 MB

Perspektywa makroekonomiczna

Liczba przypadków zakażeń COVID-19 wykazuje obecnie tendencję spadkową w większości krajów na całym świecie, w tym w Argentynie, Kanadzie, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz w UE. Kampanie szczepień w krajach UE nadal są prowadzone wspólnie w jednakowym tempie.

Ożywienie gospodarcze już trwa i jest silniejsze niż przewidywano wcześniej. Niepewność i ryzyko gospodarcze będą jednak utrzymywać się tak długo, jak długo trwać będzie kryzys zdrowotny, w związku z czym istotne znaczenie ma szybki postęp, efektywność i skuteczność kampanii szczepień na całym świecie.

Ceny energii powinny nadal rosnąć przez cały 2021 r., zbliżając się do poziomów sprzed pandemii COVID-19. W przypadku ropy naftowej i gazu wzrost popytu odpowiada kontrolowanej podaży.

PobierzPDF - 449.4 KB

Rośliny uprawne

W ciągu wiosny ceny głównych roślin uprawnych nadal rosły. Wysoki popyt w Chinach na szereg produktów, wysoki popyt w amerykańskim przemyśle biodiesla oraz niepewność co do poziomów produkcji i praktyk handlowych przyczyniły się do tendencji wzrostowej światowych cen. Wskaźnik cen żywności FAO osiągnął w maju najwyższą wartość od września 2011 r., jednak światowe ceny spadły od tego czasu dzięki nieznacznemu wzrostowi zapasów końcowych.

W sezonie 2021/22 produkcja zbóż w UE może wzrosnąć do poziomu 288,7 mln ton (+4 proc. w ujęciu rocznym). Podobnie produkcja nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych w UE może osiągnąć poziom odpowiednio 30,1 mln ton (+9,5 proc.) i 4,6 mln t (+6,7 proc.). Spożycie krajowe w UE może również wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku zbóż paszowych (+0,5 proc.) i olejów roślinnych. Mimo iż poziom importu zbóż do UE może spaść, oczekuje się, że import nasion oleistych utrzyma się na wysokim poziomie (17 proc. powyżej średniej pięcioletniej).

W sezonie 2021/22 produkcja buraków cukrowych w UE może osiągnąć 110 mln ton (o 11 więcej w ujęciu rocznym). Produkcja cukru może wzrosnąć do 15,5 mln ton, czyli o 1 mln ton więcej niż w sezonie 2020/21.

Oczekuje się, że produkcja biopaliw w UE wzrośnie w 2021 r. wraz ze wzrostem popytu na paliwa transportowe. Produkcja biodiesla powinna rosnąć dzięki wykorzystaniu zużytego oleju kuchennego oraz innych materiałów odpadowych, natomiast produkcja bioetanolu powinna rosnąć głównie dzięki uprawom pszenicy i kukurydzy.

PobierzPDF - 2.6 MB

Uprawy specjalistyczne

Pomimo wzrostu produkcji oliwy z oliwek w UE w sezonie 2020/21 oczekuje się, że wzrost eksportu i ożywienie popytu krajowego (+5 proc.) przyczynią się do zmniejszenia zapasów, które spadną poniżej poziomu z 2017 r. Dzięki temu ceny oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia w UE osiągnęły już ponadprzeciętny poziom w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji.

Mimo że produkcja wina w UE w sezonie 2020/21 była powyżej przeciętnej wartości, oczekuje się, że zapasy będą stabilne. Wynika to z ożywienia w krajowym spożyciu wina po rekordowo niskim poziomie spożycia w sezonie 2019/2020, zwiększenia produkcji wyrobów poddanych winifikacji do innych zastosowań, w tym destylacji w sytuacji kryzysowej, oraz ze wzrostu eksportu. Chociaż unijna produkcja świeżych pomidorów utrzymuje tendencję spadkową od 2016 r., produkcja pomidorów dla przetwórstwa, napędzana silnym popytem i niskimi zapasami, ma wzrosnąć w 2021 r. o 9 proc.

Produkcja brzoskwiń i nektaryn w UE utrzymuje się przez drugi rok z rzędu na rekordowo niskim poziomie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. W 2020 r. produkcja w UE osiągnęła najniższy poziom od 2004 r. W 2021 r. spodziewany jest dalszy spadek o 20 proc.

PobierzPDF - 546.8 KB

Mleko i produkty mleczne

Na wiosnę spadł skup mleka w UE ze względu na niskie temperatury, które opóźniły szczyt sezonowy. Opady deszczu w maju powinny poprawić jakość pastwisk i dostępność mleka w nadchodzących miesiącach, co ma doprowadzić do ożywienia o około 2 proc. w okresie maj-czerwiec oraz zwiększenia skupu mleka w UE o około 0,8 proc. w 2021 r. Udój może rosnąć wolniej niż w 2020 r. (1,6 proc.) ze względu na powolne rozpoczęcie sezonu. Ubój krów może przyspieszyć pod koniec roku, co doprowadzi do zmniejszenia stada mlecznego o około 0,9 proc.

Ceny przetworów mlecznych w UE nadal rosną, głównie ze względu na popyt w Chinach, który napędza ceny światowe. Tendencja ta powinna mieć pozytywny wpływ na ceny surowego mleka i w pewnym stopniu równoważyć rosnące koszty paszy.

Produkcja masła i odtłuszczonego mleka w proszku może ożywić się po spadku na początku roku, kiedy to preferowanym produktem był ser. Dotyczy to również serwatki, na którą utrzymuje się wysoki popyt w eksporcie. Pomimo spodziewanego spadku spożycia w UE produkcja mleka spożywczego może utrzymać się na stabilnym poziomie ze względu na rosnący popyt importowy z Chin.

PobierzPDF - 676.6 KB

Produkty mięsne

Oczekuje się, że produkcja wołowiny w UE nieznacznie spadnie w 2021 r., głównie z powodu zmniejszenia rozmiaru stad w sektorze wołowiny i mleczarskim w połączeniu z niższym popytem ze strony usług gastronomicznych. Eksport na rynki o wysokiej wartości powinien nadal rosnąć dzięki niedawnym umowom handlowym (np. Kanada, Japonia), podczas gdy eksport na inne rynki wykazuje niewielki spadek pomimo niedoboru wołowiny na poziomie światowym.

Oczekuje się, że produkcja wieprzowiny w UE będzie nadal rosła w 2021 r., ponieważ dodatkowa produkcja w niektórych państwach UE z nadwyżką zrekompensowała spadek spowodowany afrykańskim pomorem świń w Niemczech. Mimo że eksport do Wielkiej Brytanii znacznie spadł, łączny eksport wieprzowiny z UE powinien ponownie wzrosnąć w 2021 r.

Grypa ptaków uderzyła w głównych unijnych producentów drobiu, w tym Polskę, w związku z czym oczekuje się spadku produkcji w UE w 2021 r. Nie oczekuje się nagłego wzrostu popytu w związku z otwarciem usług gastronomicznych, a ogólny poziom eksportu będzie spadał. Pomimo wysokich cen marże handlowe są pod presją ze względu na wysokie koszty pasz.

Unijny rynek mięsa baraniego w UE boryka się z poważnymi niedoborami podaży na świecie i na rynku wewnętrznym (produkcja w UE jest stabilna), co prowadzi do stosunkowo wysokich cen. Eksport z Nowej Zelandii został częściowo przekierowany do Azji, a jednocześnie wzrosły koszty transportu. Obecna sytuacja handlowa między UE a Wielką Brytanią zwiększa presję na spadek eksportu i importu.

PobierzPDF - 439.8 KB

Dane

PobierzPDF - 817.1 KB
PobierzXLSX - 1.5 MB
PobierzXLSX - 1.5 MB

Aktualności