Prehľad

Krátkodobý výhľad vychádza z úvah odborníkov na trh pôsobiacich v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorí sa opierali o najnovšie dostupné údaje. Uverejňuje sa trikrát ročne (začiatkom jari, začiatkom leta a začiatkom jesene).

Najnovšie vydanie

StiahnuťPDF - 3.4 MB

Súvisiace informácie

Vyhliadky trhu sa poskytujú pre EÚ27. Historické údaje EÚ28 sa zachovávajú a aktualizujú podľa prijímaných revízií.

StiahnuťPDF - 1.2 MB
StiahnuťXLSX - 1.4 MB
StiahnuťPDF - 708.4 KB
StiahnuťXLSX - 1.5 MB
StiahnuťPDF - 503.2 KB

Hlavné body

Jeseň 2020

V treťom tohtoročnom vydaní je v krátkodobom výhľade potrebné zohľadniť dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, pričom mnohé neistoty naďalej pretrvávajú. V porovnaní s inými sektormi sa však naďalej očakáva miernejší vplyv krízy na agropotravinársky sektor. Zdá sa, že vznikajúce modely zväčša posilňujú existujúce trendy, napríklad zvýšenie dopytu po miestnych potravinách, krátke dodávateľské reťazce a predaj potravín na internete.

Plodiny na ornej pôde

V sezóne 2020 – 2021 sa vzhľadom na suché podmienky počas leta, ktoré negatívne ovplyvnili rast rastlín, očakáva, že celková výroba obilnín v EÚ dosiahne úroveň 274,3 milióna ton, čo predstavuje pokles o 7 % v porovnaní s rokmi 2019 – 2020.

Pokiaľ ide o olejniny a bielkovinové plodiny, celková výroba olejnatých semien v EÚ sa odhaduje na 28,4 milióna ton, čo v porovnaní s obdobím 2019 – 2020 predstavuje mierny nárast o 1 %. Výroba bielkovinových plodín by sa mala v sezóne 2020 – 2021 výrazne zvýšiť na 4,5 milióna ton, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s rokmi 2019 – 2020. Predpokladá sa aj nárast spotreby bielkovinových plodín v súvislosti s ich väčším využívaním v krmive a zvýšením dopytu po potravinách.

Výroba cukru v EÚ a Spojenom kráľovstve sa v období 2019 – 2020 odhaduje na 17,4 milióna ton, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje mierny pokles. Nižšia výroba, znížený svetový dopyt a pokles svetových cien viedli k nízkej úrovni vývozu. V období 2020 – 2021 sa očakáva pokračujúci pokles výroby EÚ zo 16,2 na 15,9 milióna ton. Očakáva sa však, že sa potreba po poklese dôsledkom opatrení na obmedzenie pohybu v súvislosti s pandémiou COVID-19 zotaví.

Špecializované plodiny

Vývoz olivového oleja z EÚ by mal v rokoch 2019 – 2020 dosiahnuť nové rekordné hodnoty na úrovni približne 820 000 ton. V dôsledku silného maloobchodného predaja počas obmedzenia pohybu sa očakáva celkový nárast spotreby o 3 %. Tieto prvky by mali prispieť k zníženiu zásob o 17 %. V období 2020 – 2021 sa očakáva zvýšenie výroby olivového oleja v EÚ na úroveň viac ako 2 milióny ton, čo predstavuje nárast o 17 % v porovnaní s rokmi 2019 – 2020.

Výroba jabĺk v EÚ sa v období 2020 – 2021 odhaduje na 11,5 milióna ton, čo je 2 % pod päťročným priemerom. Zdá sa, že trh s jablkami je dobre vyvážený, pričom zásoby z obdobia 2019 – 2020 sú takmer vypredané.

Odhaduje sa, že výroba pomarančov v EÚ v období 2019 – 2020 mierne presiahne 6,2 milióna ton, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles o 5 %. Celková spotreba klesá a je o 2 % nižšia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spotreba čerstvých pomarančov sa však zvyšuje na úkor spracovaných produktov. V rokoch 2020 – 2021 sa odhaduje zvýšenie výroby na úroveň 6,6 milióna ton.

Mlieko a mliečne výrobky

V roku 2020 by mal zber mlieka v EÚ vzrásť o 1,4 % vďaka zvýšenej dojivosti. Predpokladá sa zmenšenie stáda dojníc, najmä v dôsledku zvýšeného počtu zabitých zvierat v druhej polovici roka. V roku 2021 by produkcia mlieka v EÚ mohla narásť o 0,8 %. V dôsledku pandémie COVID-19 sa očakáva pokračujúci rast priameho predaja a zvyšovanie dopytu po miestnych potravinách a krátkych dodávateľských reťazcoch.

Konkurencieschopné ceny EÚ sušeného odstredeného mlieka, neodstredeného sušeného mlieka a masla naďalej podporujú vývoz z EÚ. Vývozný dopyt po všetkých troch z týchto mliečnych výrobkov v roku 2020 rastie a dosahuje mimoriadne vysoké úrovne v prípade sušeného odstredeného mlieka (850 000 ton) a masla (320 000 ton), čím sa podporuje rast výroby.

Na spotrebu syra v EÚ naďalej negatívne vplýva zatvorenie stravovacích prevádzok, čo by mohlo v roku 2020 viesť k miernemu poklesu o 0,2 %. Napriek tomu sa očakáva nárast vývozu EÚ o 5 % v dôsledku kladného svetového dopytu, čo povedie k zvýšeniu výroby o 0,7 %. Ďalšie úpravy v oblasti stravovacích prevádzok a maloobchodu by mali v roku 2021 pomôcť zvýšiť spotrebu o 0,5 %.

Mäso

Dopyt po hovädzom mäse v EÚ sa po znovuotvorení reštaurácií a oživení cestovného ruchu zotavuje s celkovým odhadovaným poklesom výroby hovädzieho mäsa o 1,4 %. V roku 2021 sa odhaduje ďalší pokles o 1,5 % v dôsledku zníženia veľkosti stáda v niektorých krajinách EÚ. Zároveň sa v roku 2020 predpokladá zníženie spotreby hovädzieho mäsa o 2,1 % na 10,4 kg na obyvateľa.

Pokiaľ ide o bravčové mäso, priaznivé ceny, oživenie dopytu spotrebiteľov a nedávne investície prispeli k zvýšeniu výroby v posledných mesiacoch. Nedávny nález afrického moru ošípaných v Nemecku, ktorý viedol k zákazu vývozu, však ovplyvní nemecký trh s bravčovým mäsom, ako aj trh EÚ. Výroba bravčového mäsa sa má v roku 2020 znížiť o 0,5 % a v roku 2021 o 1 %. V roku 2020 sa predpokladá zníženie spotreby o 1,1 % na 32,8 kg na obyvateľa.

V dôsledku presunu dopytu z iného mäsa na hydinu počas obmedzenia pohybu sa v roku 2020 očakáva nárast výroby hydiny v EÚ o 1 %. K tomuto nárastu prispeli znovuotvorenie stravovacích prevádzok a silný dopyt na maloobchodnej úrovni. V roku 2021 sa rovnako predpokladá nárast, a to vo výške 1 %. Zároveň by sa mala v roku 2020 zvýšiť spotreba, a to o 1,5 % na úroveň 23,7 kg na obyvateľa.

Výroba ovčieho a kozieho mäsa v EÚ v prvej polovici roka 2020 výrazne poklesla v dôsledku nižšieho dopytu zo strany stravovacích služieb a domácej spotreby počas obdobia sviatkov a výrazného nedostatku dodávok. Za predpokladu menších stád, nižšieho počtu bahníc a stagnujúceho domáceho dopytu sa celková výroba zníži v roku 2020 zníži o 3 % a v roku 2021 o 2 %. Spotreba by sa mala v roku 2020 znížiť o 4 % na 1,3 kg na obyvateľa.

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 4.1 MB
StiahnuťPDF - 3.4 MB
StiahnuťZIP - 10.9 MB
StiahnuťZIP - 5.4 MB
StiahnuťZIP - 5.4 MB
StiahnuťZIP - 4.2 MB
StiahnuťZIP - 4 MB
StiahnuťZIP - 3.9 MB
StiahnuťZIP - 2.9 MB
StiahnuťZIP - 2.3 MB
StiahnuťPDF - 301.2 KB