Informacje ogólne

Perspektywy krótkookresowe opierają się na analizie ekspertów rynkowych w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy korzystają z najnowszych dostępnych danych. Są publikowane trzy razy w roku (na początku wiosny, na początku lata i na początku jesieni).

Ostatnie wydanie

PobierzPDF - 3.4 MB

Dodatkowe informacje

Perspektywy rynkowe są obecnie przygotowywane dla UE-27. Wcześniejsze dane dla UE-28 są zachowane i aktualizowane w miarę otrzymywania korekt.

PobierzPDF - 1.2 MB
PobierzXLSX - 1.4 MB
PobierzPDF - 708.4 KB
PobierzXLSX - 1.5 MB
PobierzPDF - 503.2 KB

Najważniejsze informacje

Jesień 2020 r.

W trzecim tegorocznym wydaniu perspektywy krótkoterminowej największą trudnością jest uwzględnienie skutków kryzysu związanego z COVID-19. Kryzys nadal prowadzi do niepewności. Oczekuje się jednak, że skutki dla sektora rolno-spożywczego będą ograniczone w porównaniu z innymi sektorami. Bieżące trendy utrwalają się i stają się nowym modelem, w którym można zaobserwować wzrost popytu na lokalną żywność, krótkie łańcuchy dostaw i sprzedaż żywności przez internet.

Rośliny uprawne

W sezonie 2020/21 – w związku z letnimi suszami obniżającymi plony – oczekuje się, że łączna produkcja zbóż w UE osiągnie 274,3 mln ton, czyli o 7 proc. mniej niż w sezonie 2019/20.

Jeśli chodzi o rośliny oleiste i wysokobiałkowe, oczekuje się, że całkowita produkcja roślin oleistych w UE wyniesie 28,4 mln ton, co stanowi nieznaczny wzrost o 1 proc. w porównaniu z sezonem 2019/20. Produkcja roślin wysokobiałkowych w sezonie 2020/21 powinna znacznie wzrosnąć – do 4,5 mln ton, czyli o 10 proc. więcej w porównaniu z sezonem 2019/20. Oczekuje się również wzrostu konsumpcji roślin wysokobiałkowych w związku z większym ich wykorzystaniem w paszach oraz wzrostem popytu na żywność.

Produkcja cukru w UE i Wielkiej Brytanii szacowana jest na 17,4 mln ton w sezonie 2019/20, czyli nieco mniej niż w poprzednim sezonie. W związku z niskim poziomem produkcji, spadkiem popytu globalnego i spadkiem cen na rynkach światowych, eksport pozostawał na niskim poziomie. Przewiduje się, że w sezonie 2020/21 produkcja w UE będzie nadal spadać – z 16,2 do 15,9 mln ton. Prognozuje się jednak, że po spadku odnotowanym w czasie obowiązywania środków izolacji w związku z Covid-19 konsumpcja wzrośnie.

Uprawy specjalistyczne

Eksport oliwy z oliwek z UE osiągnie nowy rekord za sezon 2019/2020 – ok. 820 tys. ton. Wysoka wartość sprzedaży detalicznej w czasie lockdownu wpłynie na wzrost konsumpcji o 3 proc. Czynniki te powinny doprowadzić do zmniejszenia zapasów o 17 proc. Szacuje się, że łączna produkcja oliwy z oliwek w UE w sezonie 2020/21 wzrośnie i osiągnie ponad 2 mln ton – o 17 proc. więcej w porównaniu z sezonem 2019/20.

Produkcja jabłek w UE szacowana jest na 11,5 mln ton w sezonie 2020/21, czyli 2 proc. poniżej średniej z 5 lat. Rynek jabłek jest zrównoważony i zapasy z sezonu 2019/20 zostały prawie zużyte.

Produkcja pomarańczy w UE szacowana jest na 6,2 mln ton w sezonie 2019/20, czyli 5 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Łączna konsumpcja spada i jest na poziomie o 2 proc. niższym niż w poprzednim roku. Rośnie jednak konsumpcja świeżych pomarańczy, w przeciwieństwie do przetworzonych. Prognozuje się, że produkcja w sezonie 2020/21 wzrośnie i osiągnie 6,6 mln ton.

Mleko i przetwory mleczne

W 2020 r. łączny skup mleka w UE powinien wzrosnąć o 1,4 proc. dzięki większej mleczności. Oczekuje się, że liczba krów mlecznych zmniejszy się, głównie ze względu na większy ubój w drugiej połowie roku. W 2021 r. produkcja mleka w UE może wzrosnąć o 0,8 proc. W związku z pandemią COVID-19 oczekuje się dalszego wzrostu sprzedaży bezpośredniej w związku z wyższym popytem na lokalną żywność i krótkimi łańcuchami dostaw.

Konkurencyjne unijne ceny mleka odtłuszczonego w proszku, mleka pełnego w proszku i masła nadal korzystnie wpływają na wielkość eksportu z UE. W przypadku tych przetworów mlecznych popyt eksportowy wzrasta w 2020 r. i osiąga szczególnie wysoki poziom w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku (850 tys. ton) i masła (320 tys. ton), co sprzyja wzrostowi produkcji.

Zamknięcie usług gastronomicznych ma nadal negatywny wpływ na konsumpcję sera, co może doprowadzić do nieznacznego spadku o 0,2 proc. w 2020 r. Przewiduje się jednak, że eksport z UE wzrośnie o 5 proc. w związku z rosnącym popytem globalnym, co doprowadzi do wzrostu produkcji o 0,7 proc. Dalsze zmiany w sektorze gastronomicznym i detalicznym powinny przyczynić się do wzrostu konsumpcji o 0,5 proc. w 2021 r.

Mięso

Popyt na wołowinę w UE powoli wzrasta wraz z ponownym otwarciem restauracji i ożywieniem w turystyce. Łącznie szacuje się jednak, że produkcja wołowiny spadnie o 1,4 proc. Szacuje się, że w 2021 r. nastąpi dalszy spadek o 1,5 proc. ze względu na zmniejszenie liczebności stad w niektórych krajach UE. Szacuje się, że w 2020 r. spadnie również konsumpcja wołowiny o 2,1 proc. – do 10,4 kg na osobę.

Jeśli chodzi o wieprzowinę, w ostatnich kilku miesiącach nastąpił wzrost produkcji w związku z nawrotem popytu konsumpcyjnego i niedawnymi inwestycjami. Niemniej wykrycie afrykańskiego pomoru świń w Niemczech, które doprowadziło do zakazów eksportowych, będzie miało wpływ na rynek wieprzowiny w Niemczech, a zatem również na rynek UE. Produkcja wieprzowiny będzie spadać w 2020 r. i 2021 r., odpowiednio o 0,5 proc. i 1 proc. Szacuje się, że w 2020 r. spadnie również konsumpcja o 1,1 proc. – do 32,8 kg na osobę.

Oczekuje się, że produkcja drobiu w UE wzrośnie w 2020 r. o 1 proc. Wynika to ze zmian w strukturze popytu w czasie lockdownu – drób zastąpił inne rodzaje mięsa. Do wzrostu produkcji przyczyniło się również otwarcie usług gastronomicznych i wysoki popyt w handlu detalicznym. Również w 2021 r. przewiduje się niewielki wzrost o 1 proc. Konsumpcja powinna również wzrosnąć w 2020 r. – o 1,5 proc., czyli do 23,7 kg na osobę.

Jeśli chodzi o mięso baranie i kozie, produkcja w UE znacznie spadła w pierwszej połowie 2020 r. ze względu na niższy popyt ze strony usług gastronomicznych, spadek konsumpcji domowej w okresach świątecznych, oraz znaczne niedobory w podaży. Łącznie produkcja w 2020 r. i 2021 r. spadnie odpowiednio o 3 proc. i 2 proc., przy założeniu zmniejszenia liczebności stad i owiec maciorek oraz stagnacji popytu wewnętrznego. Konsumpcja w 2020 r. ma spaść o 4 proc., do 1,3 kg na osobę.

Aktualności

Dokumenty

PobierzPDF - 4.1 MB
PobierzPDF - 3.4 MB
PobierzZIP - 10.9 MB
PobierzZIP - 5.4 MB
PobierzZIP - 5.4 MB
PobierzZIP - 4.2 MB
PobierzZIP - 4 MB
PobierzZIP - 3.9 MB
PobierzZIP - 2.9 MB
PobierzZIP - 2.3 MB
PobierzPDF - 301.2 KB