Kesän 2021 katsaus

Covid-19-rokotuskampanjan edistyminen mahdollistaa ravitsemuspalvelualan avaamisen uudelleen ja matkustusrajoitusten keventämisen EU:ssa. Tämän pitäisi vaikuttaa myönteisesti kesämatkailukauteen ja EU:n elintarvikkeiden kokonaiskulutukseen. Se myös vahvistaa kevään 2021 lyhyen aikavälin katsauksessa ennakoidut myönteiset näkymät. Covid-19-viruksen deltamuunnokseen liittyy kuitenkin yhä epävarmuustekijöitä. Epäselvää on, voidaanko sen leviämistä hallita ja millainen vaikutus tällä muunnoksella voi olla rokotettuihin ihmisiin.

Tiedot markkinanäkymistä annetaan 27 EU-maasta. Aiemmat 28 EU-maan tiedot säilytetään ja niitä päivitetään sitä mukaa kun niitä tarkistetaan. Komissio julkaisee lyhyen aikavälin katsauksen lisäksi aiheeseen liittyviä asiakirjoja, muun muassa tilastoliitteitä ja taseita.

LataaPDF - 932.3 KB
LataaPDF - 5.2 MB

Makrotalouden näkymät

Todennettujen covid-19-tapausten määrä on tällä hetkellä laskusuunnassa useimmissa maailman maissa – mm. Argentiinassa, Kanadassa, Intiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa – ja myös EU:ssa. Kaiken kaikkiaan EU-maiden rokotuskampanjat etenevät edelleen rinta rinnan.

Talouden elpyminen on jo käynnissä, ja se on aiemmin ennustettua voimakkaampaa. Epävarmuustekijöitä ja taloudellisia riskejä esiintyy kuitenkin niin kauan kuin terveyskriisi jatkuu, joten rokotuskampanjoiden nopea, tehokas ja tuloksellinen edistyminen kaikkialla maailmassa on hyvin tärkeää.

Energian hintojen odotetaan nousevan vuoden 2021 loppuun asti ja lähentyvän covid-19-pandemiaa edeltävää tasoa. Öljyn ja kaasun kysynnän kasvu vastaa valvottua tarjontaa.

LataaPDF - 449.4 KB

Peltokasvit

Tärkeimpien peltokasvien tuotannon hinnat jatkoivat nousuaan kevään aikana. Kiinassa useiden monien raaka-aineiden kysyntä oli suurta ja Yhdysvalloissa tuotantoa tarvittiin erityisesti biodieselteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi epävarmuus tuotantotasosta ja kauppakäytännöistä näkyivät maailmanmarkkinahintojen kohoamisena. Toukokuussa elintarvikkeiden hintoja kuvaava FAOn indeksi oli korkeimmillaan sitten syyskuun 2011. Sittemmin loppuvarastojen määrän hienoinen kasvu kuitenkin laski maailmanmarkkinahintoja.

Vuosina 2021–2022 EU:n viljantuotanto voi kasvaa 288,7 miljoonaan tonniin (+4 % edellisvuoteen verrattuna). Myös öljykasvien tuotanto EU:ssa voi nousta 30,1 miljoonaan tonniin (+9,5 %) ja valkuaiskasvien 4,6 miljoonaan tonniin (+6,7 %). Myös kotimainen kulutus EU:ssa voi lisääntyä erityisesti rehuviljojen (+0,5 %) ja kasviöljyjen osalta. Vaikka EU:n viljantuonti saattaa vähentyä, öljykasvien tuonnin odotetaan pysyvän suurena (+17 % / viiden vuoden keskiarvo).

EU:n sokerijuurikkaan tuotanto voi olla 110 miljoonaa tonnia (+11 % vuositasolla) vuonna 2021–2022. Sokerin tuotanto voi kasvaa miljoona tonnia viime vuodesta eli 15,5 miljoonaan tonniin.

EU:n biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan vuonna 2021 liikenteen polttoaineiden kysynnän elpyessä. Biodieselin tuotantoa olisi vauhditettava käytetyllä ruokaöljyllä ja muilla jäteraaka-aineilla, kun taas bioetanolin tuotannon pitäisi lisääntyä pääasiassa vehnän ja maissin ansiosta.

LataaPDF - 2.6 MB

Erikoisviljelykasvit

Vaikka EU:n oliiviöljyn tuotanto kasvoi vuonna 2020–2021, viennin kasvun ja kotimaisen kysynnän elpymisen (+5 %) odotetaan vähentävän osaltaan varastoja, joiden odotetaan laskevan alle vuoden 2017 tason. Tämän kehityksen vuoksi EU:n ekstra-neitsytoliiviöljyn hinnat ovat nousseet jo keskimääräistä korkeammalle Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa.

Vaikka EU:n viinintuotanto ylitti keskiarvon vuonna 2021–2022, varastojen odotetaan pysyvän vakaina, mitä vauhdittavat kotimaisen viininkulutuksen elpyminen vuoden 2019–2020 ennätyksellisen alhaisen kulutuksen jälkeen, viiniyttämisen lisääntyminen muihin käyttötarkoituksiin esimerkiksi kriisitislauksen myötä, ja viennin kasvu. EU:n tuoreiden tomaattien tuotanto on supistunut vuodesta 2016 ja jatkaa laskusuuntaansa. Toisaalta jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien tuotannon odotetaan kasvavan yhdeksällä prosentilla vuonna 2021. Kasvua ovat vauhdittamassa korkea kysyntä ja vähäiset varastot.

Persikoiden ja nektariinien tuotanto EU:ssa on ennätyksellisen alhainen jo toisena peräkkäisenä vuonna epäsuotuisten sääolojen vuoksi. Vuonna 2020 EU:n tuotanto oli alimmillaan sitten vuoden 2004. Vuonna 2021 sen odotetaan laskevan edelleen 20 prosenttia.

LataaPDF - 546.8 KB

Maito ja maitotuotteet

Maidonkeruu väheni EU:ssa keväällä kylmän sään vuoksi, mikä viivästytti kausihuippua. Toukokuun sademäärien pitäisi tukea rehun laatua ja saatavuutta tulevina kuukausina ja johtaa noin kahden prosentin kasvun elpymiseen touko-kesäkuussa sekä maidonkeruun lisääntymiseen noin 0,8 prosentilla vuonna 2021. Tuotos saattaa kasvaa hitaammin kuin vuonna 2020 (1,6 %), mikä johtuu kasvun verkkaisesta käynnistymisestä vuoden alussa. Lehmiä saatetaan teurastaa enemmän vuoden loppua kohti, mikä johtaa lypsykarjan vähenemiseen noin 0,9 prosentilla.

Maitotuotteiden hinnat EU:ssa nousevat edelleen pääasiassa Kiinan kysynnän vuoksi, joka nostaa maailmanmarkkinahintoja. Tämän pitäisi tukea raakamaidon hintoja ja jossain määrin kompensoida nousevia rehukustannuksia.

EU:n voin ja rasvattoman maitojauheen tuotannon odotetaan elpyvän. Se väheni vuoden alussa, jolloin juuston kysyntä kasvoi, samoin kuin heran, jonka vientikysyntä on edelleen vahvaa. EU:n kulutuksessa tapahtuneesta, odotettavissa olleesta notkahduksesta huolimatta kulutukseen tarkoitetun maidon tuotanto voi pysyä vakaana Kiinan lisääntyneen tuontikysynnän vuoksi.

LataaPDF - 676.6 KB

Lihavalmisteet

EU:n naudanlihantuotannon odotetaan supistuvan vuonna 2021, mikä johtuu lähinnä nautakarjan vähenemisestä naudanliha- ja maitoalalla sekä ravitsemuspalvelujen alhaisemmasta kysynnästä. Arvokkaille markkinoille suuntautuvan viennin ennustetaan kasvavan edelleen (esim. Kanadan ja Japanin kanssa) hiljattain tehtyjen kauppasopimusten ansiosta. Samaan aikaan muihin kohteisiin suuntautuvassa viennissä on havaittavissa pientä laskua, vaikka naudanlihasta on maailmalla puutetta.

EU:n sianlihantuotannon odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2021, sillä tiettyjen EU-maiden lisätuotanto kompensoi täysin afrikkalaisen sikaruton aiheuttaneen vähenemisen Saksassa. Vaikka vienti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on supistunut voimakkaasti, EU:n sianlihan kokonaisvienti kasvanee jälleen vuonna 2021.

Lintuinfluenssa leviää EU:n tärkeimmissä siipikarjankasvattajamaissa, esimerkiksi Puolassa, minkä vuoksi tuotannon odotetaan vähenevän vuonna 2021. Kysynnän ei odoteta palautuvan nopeasti ravitsemuspalvelujen avautuessa, ja viennin odotetaan vähenevän kokonaisuudessaan. Korkeista hinnoista huolimatta marginaaleihin kohdistuu paineita korkeiden rehukustannusten vuoksi.

EU:n lampaanlihamarkkinoilla on vakavia maailmanlaajuisia ja kotimaisia toimitusvaikeuksia (vaikka EU:n tuotanto on vakaata), minkä johdosta hinnat ovat suhteellisen korkeita. Uuden-Seelannin vienti suuntautuu osin Aasiaan, mikä merkitsee samalla suurempia kuljetuskustannuksia. Nykyinen kauppatilanne lisää laskupainetta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen vientiin ja tuontiin.

LataaPDF - 439.8 KB

Tiedot

LataaPDF - 817.1 KB
LataaXLSX - 1.5 MB
LataaXLSX - 1.5 MB

Ajankohtaista