Fremskrivningsrapport, sommeren 2021

Takket være de fremskridt, der er gjort med covid-19-vaccinationskampagnen, kan vi begynde at genåbne restaurationsbranchen og lempe rejserestriktionerne i EU. Det bør have en positiv indvirkning på sommerturismesæsonen og på EU's samlede fødevareforbrug. Det bekræfter den positive udvikling, der blev forudset i den kortsigtede fremskrivning fra foråret 2021. Der hersker imidlertid fortsat usikkerhed med hensyn til kapaciteten til at kontrollere spredningen af deltavarianten af covid-19-virusset og de mulige konsekvenser af denne variant for vaccinerede personer.

Der vises markedsforventninger for EU-27. De historiske data for EU-28 bibeholdes og opdateres, når der modtages revisioner. Ud over de kortsigtede fremskrivninger offentliggør Kommissionen dertil knyttede dokumenter, bl.a. statistiske bilag og balancer.

DownloadPDF - 932.3 KB
DownloadPDF - 5.2 MB

Makroøkonomisk fremskrivning

De bekræftede tilfælde af covid-19 følger i øjeblikket en nedadgående tendens i de fleste lande verden over – herunder Argentina, Canada, Indien, Japan og USA – og i EU. Generelt fortsætter vaccinationskampagnerne i EU-landene med at gøre fælles fremskridt.

Det økonomiske opsving er allerede undervejs og er stærkere end tidligere forudset. Så længe sundhedskrisen varer, vil der dog fortsat være usikkerhed og risici for økonomien. Det er derfor vigtigt, at vaccinationskampagnerne skrider hurtigt frem og er effektive på verdensplan.

Energipriserne bør fortsat stige i hele 2021 og nærme sig niveauet før covid-19. For olie og gas dækker den øgede efterspørgsel et kontrolleret udbud.

DownloadPDF - 449.4 KB

Markafgrøder

Priserne på de vigtigste markafgrøder fortsatte med at stige i løbet af foråret. En stor efterspørgsel fra Kina på flere råvarer, stor efterspørgsel fra den amerikanske biodieselindustri og usikkerhed om produktionsniveauer og handelspraksis fik verdensmarkedspriserne til at stige. FAO-fødevareprisindekset i maj nåede sin højeste værdi siden september 2011, men siden da er de globale priser faldet takket være en lille stigning i slutlagrene.

I 2021/2022 kan EU's kornproduktion stige med 288,7 mio. t (+4 % på årsbasis). Tilsvarende kan produktionen af oliefrø og proteinafgrøder i EU nå op på henholdsvis 30,1 mio. t (+9,5 %) og 4,6 mio. t (+6,7 %). EU's eget forbrug kan også stige, især for foderkorn (+0,5 %) og vegetabilske olier. EU's import af korn kan falde, men importen af oliefrø forventes fortsat at være høj (+17 %/5-årsgennemsnit).

EU's sukkerroeproduktion kan nå op på 110 mio. t (+11 % år for år) i 2021/2022. Sukkerproduktionen kan stige med 1 mio. t i forhold til 2020/2021 til 15,5 mio. t.

Produktionen af biobrændstoffer i EU forventes at stige i 2021, efterhånden som efterspørgslen efter transportbrændstoffer øges igen. Produktionen af biodiesel forventes at stige ved hjælp af brugt madolie og andre affaldsråmaterialer, mens bioethanol primært bør stige ved hjælp af hvede og majs.

DownloadPDF - 2.6 MB

Specialafgrøder

Trods en stigning i EU's olivenolieproduktion i 2020/2021 forventes den øgede eksport og opsvinget i den indenlandske efterspørgsel (+5 %) at bidrage til at reducere lagrene, som forventes at falde til under 2017-niveauet. Som følge af denne udvikling nåede EU-priserne på ekstra jomfruolie allerede op over gennemsnittet i Spanien, Italien og Grækenland.

På trods af en EU-vinproduktion over gennemsnittet i 2020/2021 forventes lagrene at være stabile som følge af et opsving i det indenlandske vinforbrug efter det rekordlave forbrug i 2019/2020, øget anvendelse af vinproduktion til "andre formål", herunder krisedestillation, og stigende eksport. Mens EU's produktion af friske tomater fortsætter den nedadgående tendens siden 2016, forventes produktionen af tomater til forarbejdning at stige med 9 % i 2021, drevet af en stærk efterspørgsel og lave lagre.

Produktionen af ferskner og nektariner i EU er rekordlav for andet år i træk på grund af ugunstige vejrforhold. I 2020 nåede EU-produktionen sit laveste niveau siden 2004. I 2021 forventes den at falde med yderligere 20 %.

DownloadPDF - 546.8 KB

Mælk og mejeriprodukter

EU's mælkeindsamling faldt i foråret på grund af koldt vejr, som forsinkede højsæsonen. Nedbør i maj ventes at forbedre græskvaliteten og -tilgængeligheden i de kommende måneder, hvilket vil føre til et forventet opsving i væksten på ca. 2 % i maj-juni og en stigning i EU's mælkeindsamling på ca. 0,8 % i 2021. Udbyttet kan stige langsommere end i 2020 (1,6 %) på grund af en langsom start i begyndelsen af året, mens slagtning af køer kan stige hen imod slutningen af året og reducere malkekvægbestanden med ca. 0,9 %.

Priserne på mejeriprodukter i EU stiger fortsat, hovedsagelig på grund af den kinesiske efterspørgsel, der driver verdensmarkedspriserne. Dette kan støtte priserne på råmælk og til en vis grad kompensere for de stigende foderudgifter.

EU's produktion af smør og skummetmælkspulver kan komme på fode igen efter et fald i begyndelsen af året, hvor der var fokus på ost, sammen med valle, hvor der fortsat er stor eksportefterspørgsel. Trods et forventet fald i forbruget i EU kan produktionen af konsummælk forblive stabil på grund af en stigende importefterspørgsel fra Kina.

DownloadPDF - 676.6 KB

Kødprodukter

EU's oksekødsproduktion forventes at falde i 2021, især på grund af en reduktion af kobestanden i oksekøds- og mejerisektoren kombineret med en lavere efterspørgsel i restaurationsbranchen. Eksporten til markeder af høj værdi bør fortsat stige takket være de seneste handelsaftaler (f.eks. med Canada og Japan), samtidig med at andre destinationer viser et lille fald på trods af manglen på oksekød på verdensplan.

EU's svinekødsproduktion forventes fortsat at stige i 2021, da yderligere produktion i nogle EU-lande mere end opvejede faldet som følge af afrikansk svinepest i Tyskland. Selv om eksporten til Det Forenede Kongerige er stærkt reduceret, forventes EU's samlede eksport af svinekød at stige igen i 2021.

Da nogle af de største fjerkræproducenter i EU, herunder i Polen, er ramt af fugleinfluenza, forventes EU's produktion at falde i 2021. Efterspørgslen forventes ikke at stige kraftigt med genåbningen af restaurationsbranchen, og den samlede eksport forventes at falde. Trods høje priser er avancerne under pres på grund af høje foderomkostninger.

EU's marked for fårekød står over for en stærk global og indenlandsk forsyningsmangel (selv om EU-produktionen er stabil), hvilket fører til relativt høje priser. Eksporten fra New Zealand omdirigeres delvis til Asien, samtidig med at den står over for højere forsendelsesomkostninger. Den nuværende handelssituation mellem EU og Det Forenede Kongerige lægger et yderligere nedadgående pres på eksport og import.

DownloadPDF - 439.8 KB

Data

DownloadPDF - 817.1 KB
DownloadXLSX - 1.5 MB
DownloadXLSX - 1.5 MB

Seneste