Vad handlar det om?

En gång om året publiceras framtidsutsikterna för EU:s större jordbruksmarknader och jordbruksinkomster till 2030. De bygger på antaganden om makroekonomiska förhållanden, jordbruks- och handelspolitiken, väderförhållanden och utvecklingen på den internationella marknaden.

Antagandena utgår från en relativt jämn marknadsutveckling, trots att marknaderna i praktiken ofta förändras väldigt snabbt. Utsikterna är därför inte prognoser. Det handlar mer om att förutse den genomsnittliga trend som jordbruksmarknaderna förväntas följa i en viss makroekonomisk miljö om förhållandena förblir desamma.

Senaste utgåvan

Ladda nerPDF - 11.5 MB
Ladda nerPDF - 1.3 MB

Läs mer

Ladda nerPDF - 256 KB
Ladda nerXLSX - 264.1 KB

Om rapporten

Den här rapporten beskriver utsikterna för EU:s större jordbruksmarknader och jordbruksinkomster på medellång sikt till 2030. Den bygger på vissa sammanhängande makroekonomiska antaganden som ansågs sannolika när analysen gjordes, bland annat att jordbruks- och handelspolitiken ska fortsätta drivas på samma sätt. Analysen utgår från den information om jordbruksproduktion som fanns tillgänglig i slutet av september 2019 och på en jordbruksekonomisk modell som används av EU-kommissionen.

Rapporten åtföljs av en analys av utvalda marknadsosäkerheter för att bedöma möjligheterna för variationer i resultaten. De möjliga variationerna beror framför allt på fluktuationer i den makroekonomiska miljön och på avkastningen av mjölk och de viktigaste grödorna. Specifika scenarier läggs också fram för vegetabiliskt proteinintag, GMO-fritt mjölkjordbruk och utbrottet av afrikansk svinpest i Kina.

Som en del av förberedelserna gjordes en extern översyn av referensscenariot och scenarierna kring marknadsosäkerheterna vid en workshop i Bryssel den 23–24 oktober 2019. Där kunde politiska beslutsfattare på hög nivå, europeiska och internationella modellerings- och marknadsexperter, privata företag och andra intressenter samt internationella organisationer som OECD och FAO komma med synpunkter.

Den här publikationen från EU-kommissionen är ett samarbete mellan avdelningen för jordbruk och landsbygdsutveckling och det gemensamma forskningscentrumet. Avdelningen för jordbruk och landsbygdsutveckling ansvarar för innehållet. Vi gör allt vi kan för att ta fram tillförlitliga utsikter för jordbruksmarknaden och jordbruksinkomsterna, men det råder ändå stor osäkerhet kring vissa frågor. Därför är det viktigt att analysera dem.

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 12.4 MB
Ladda nerPDF - 5.4 MB
Ladda nerPDF - 7 MB
Ladda nerPDF - 3.2 MB
Ladda nerPDF - 5.3 MB
Ladda nerPDF - 158.4 KB
Ladda nerPDF - 4.7 MB
Ladda nerPDF - 3.1 MB
Ladda nerPDF - 1.1 MB
Ladda nerPDF - 855.8 KB