pregled

Letni kmetijski obeti EU predstavljajo obete za glavne kmetijske trge v EU in kmetijske dohodke do leta 2030. Temeljijo na vrsti predpostavk glede makroekonomskih razmer, okolja kmetijske in trgovinske politike, vremenskih razmer in razvoja na mednarodnem trgu.

Iz teh predpostavk izhaja relativno nemoten razvoj trga, medtem ko so trgi v resnici precej bolj nestanovitni. Obeti torej niso napovedi. Natančneje, projekcije so v skladu s pričakovanim povprečnim gibanjem kmetijskih trgov v danem makroekonomskem okolju, če politike ostanejo nespremenjene.

Zadnja številka

PrenesiPDF - 11.5 MB
PrenesiPDF - 1.3 MB

Sorodne informacije

PrenesiPDF - 256 KB
PrenesiXLSX - 264.1 KB

O poročilu

Poročilo predstavlja srednjeročne obete za glavne kmetijske trge EU in kmetijske dohodke do leta 2030. Temelji na sklopu skladnih makroekonomskih predpostavk, ki so bile v času analize najbolj verjetne, vključno z nadaljevanjem sedanjih kmetijskih in trgovinskih politik. Analiza temelji na informacijah, ki so bile konec septembra 2019 na voljo za kmetijsko proizvodnjo, in na kmetijsko-gospodarskem modelu, ki ga uporablja Evropska komisija.

Analiza izbranega sklopa tržnih negotovosti je priložena temu poročilu, da bi se količinsko opredelile možnosti odstopanja rezultatov. Možne spremembe so zlasti posledica nihanj v makroekonomskem okolju ter donosu glavnih pridelkov in mleka. Predstavljeni so tudi posebni scenariji za vnos mlečnih beljakovin, proizvodnjo mleka brez gensko spremenjenih organizmov in izbruh afriške prašičje kuge na Kitajskem.

V okviru pripravljalnega procesa je bil na delavnici 23. in 24. oktobra 2019 v Bruslju izveden zunanji pregled izhodišča in scenarijev negotovosti na trgu. Zbrani so bili dragoceni prispevki snovalcev politik na visoki ravni, evropskih in mednarodnih strokovnjakov za modeliranje in trg, zasebnih podjetij in drugih deležnikov ter mednarodnih organizacij, kot sta OECD in FAO.

Publikacija Evropske komisije je plod skupnih prizadevanj generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Skupnega raziskovalnega središča. Za vsebino je odgovoren generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. Kljub prizadevanjem za zagotovitev trdnega kmetijskega trga in obetov glede prihodkov ostajajo velike negotovosti – zato je pomembno, da jih analiziramo.

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 12.4 MB
PrenesiPDF - 5.4 MB
PrenesiPDF - 7 MB
PrenesiPDF - 3.2 MB
PrenesiPDF - 5.3 MB
PrenesiPDF - 158.4 KB
PrenesiPDF - 4.7 MB
PrenesiPDF - 3.1 MB
PrenesiPDF - 1.1 MB
PrenesiPDF - 855.8 KB