Informacje ogólne

W perspektywach dotyczących rolnictwa w UE, publikowanych raz w roku, prezentowane są perspektywy dla najważniejszych rynków rolnych UE oraz dochodów z działalności rolniczej do 2030 r. Opierają się one na szeregu założeń dotyczących warunków makroekonomicznych, środowiska polityki rolnej i handlowej, warunków pogodowych oraz rozwoju sytuacji na rynku międzynarodowym.

Zakłada się, że rynku będzie rozwijał się względnie bez zakłóceń, podczas gdy w rzeczywistości rynki są o wiele bardziej niestabilne. W związku z tym perspektywy nie są prognozą. Dokładniej rzecz biorąc, perspektywy odpowiadają średniej tendencji na rynkach rolnych oczekiwanej w danym otoczeniu makroekonomicznym, przy założeniu, że czynniki polityczne pozostaną bez zmian.

Ostatnie wydanie

PobierzPDF - 11.5 MB
PobierzPDF - 1.3 MB

Dodatkowe informacje

PobierzPDF - 256 KB
PobierzXLSX - 264.1 KB

Informacje o raporcie

Raport przedstawia średniookresowe perspektywy dla najważniejszych rynków rolnych UE oraz dla dochodów z działalności rolniczej do 2030 r. Opiera się on na spójnych założeniach makroekonomicznych uznanych za najbardziej prawdopodobne w momencie analizy, w tym na założeniu, że utrzymany zostanie dotychczasowy kurs polityki rolnej i handlowej. Analiza opiera się na informacjach dostępnych pod koniec września 2019 r. w odniesieniu do produkcji rolnej oraz na modelu rolno-ekonomicznym stosowanym przez Komisję Europejską.

Do raportu dołączona jest analiza wybranych przykładów niepewnej sytuacji na rynku, której celem jest oszacowanie ewentualnych odchyleń w ostatecznych wynikach. Ewentualne odchylenia wynikają przede wszystkim z wahań w otoczeniu makroekonomicznym oraz w wielkości plonów z głównych upraw i ilości mleka. Prezentowane są również konkretne scenariusze dotyczące spożywania białek roślinnych, hodowli bydła mlecznego bez zastosowania GMO oraz afrykańskiego pomoru świń w Chinach.

W ramach przygotowań 23–24 października 2019 r. w Brukseli odbyły się warsztaty prognostyczne, na których przeprowadzono zewnętrzny przegląd scenariusza odniesienia i scenariuszy zakładających niepewną sytuację na rynku. Zgromadzono cenną wiedzę od polityków najwyższego szczebla, europejskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie modelowania i rynków, od przedsiębiorstw prywatnych i innych zainteresowanych stron, a także od organizacji międzynarodowych takich jak OECD i FAO.

Publikacja Komisji Europejskiej jest owocem współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wspólnego Centrum Badawczego. Za treść odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomimo że podejmowane są działania, dzięki którym dostępne są solidne perspektywy dla rynku rolnego i dochodów z działalności rolnej, nadal utrzymują się poważne niepewności, w związku z czym konieczna jest ich analiza.

Aktualności

Dokumenty

PobierzPDF - 12.4 MB
PobierzPDF - 5.4 MB
PobierzPDF - 7 MB
PobierzPDF - 3.2 MB
PobierzPDF - 5.3 MB
PobierzPDF - 158.4 KB
PobierzPDF - 4.7 MB
PobierzPDF - 3.1 MB
PobierzPDF - 1.1 MB
PobierzPDF - 855.8 KB