Apžvalga

Kartą per metus skelbiamoje ES žemės ūkio perspektyvoje pateikiama pagrindinių ES žemės ūkio rinkų ir pajamų perspektyva iki 2030 m. Ji grindžiama tam tikromis prielaidomis dėl makroekonominių sąlygų, žemės ūkio ir prekybos politikos aplinkos, meteorologinių sąlygų ir pokyčių tarptautinėje rinkoje.

Remiantis šiomis prielaidomis laikoma, kad pokyčiai rinkose bus nedideli, tačiau faktiškai rinkų svyravimai paprastai būna daug didesni. Todėl perspektyva nėra prognozė. Konkrečiau, prognozės atitinka vidutinę tendenciją, kuri turėtų vyrauti žemės ūkio rinkose esant konkrečiai makroekonominei aplinkai, jeigu nebus politikos pokyčių.

Naujausias numeris

ParsisiųsdintiPDF - 11.5 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1.3 MB

Susijusi informacija

ParsisiųsdintiPDF - 256 KB
ParsisiųsdintiXLSX - 264.1 KB

Apie ataskaitą

Šioje ataskaitoje pateikiama pagrindinių ES žemės ūkio rinkų ir pajamų perspektyva vidutinės trukmės laikotarpiu iki 2030 m. Ji grindžiama nuosekliomis makroekonominėmis prielaidomis, kurios analizės metu laikytos labiausiai tikėtinomis, įskaitant dabartinės žemės ūkio ir prekybos politikos tęstinumą. Analizė pagrįsta 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigos informacija, susijusia su žemės ūkio gamyba, taip pat Europos Komisijos naudojamu žemės ūkio ir ekonominiu modeliu.

Kartu su šia ataskaita pateikiama atrinktų veiksnių, susijusių su rinkos neapibrėžtumu, analizė, siekiant kiekybiškai įvertinti galimus rezultatų nuokrypius. Galimus nuokrypius visų pirma lemia makroekonominės aplinkos ir pagrindinių augalų derliaus bei pieno primilžio svyravimai. Taip pat pateikti konkretūs su augalinių baltymų suvartojimu, pienininkyste be GMO ir afrikinio kiaulių maro protrūkiu Kinijoje susiję scenarijai.

Vykstant parengiamajam procesui, 2019 m. spalio 23–24 d. Briuselyje surengtame perspektyvos nustatymo praktiniame seminare buvo atlikta bazinio scenarijaus ir su rinkos neapibrėžtumu susijusių scenarijų išorės peržiūra. Aukšto lygio politikos formuotojai, Europos ir tarptautiniai modeliavimo bei rinkos ekspertai, privačios bendrovės ir kiti suinteresuotieji subjektai, be kita ko, iš tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, EBPO ir FAO, pateikė vertingos informacijos.

Šį Europos Komisijos leidinį bendrai rengia Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas ir Jungtinio tyrimų centras. Už turinį atsako Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas. Nors dedamos visos pastangos, kad būtų parengta patikima žemės ūkio rinkos ir pajamų perspektyva, neapibrėžtumas tebėra didelis, todėl daug dėmesio skiriama su neapibrėžtumu susijusiems aspektams išnagrinėti.

Naujausia

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 12.4 MB
ParsisiųsdintiPDF - 5.4 MB
ParsisiųsdintiPDF - 7 MB
ParsisiųsdintiPDF - 3.2 MB
ParsisiųsdintiPDF - 5.3 MB
ParsisiųsdintiPDF - 158.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 4.7 MB
ParsisiųsdintiPDF - 3.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 855.8 KB