Apžvalga

Kartą per metus skelbiamoje ES žemės ūkio perspektyvoje pateikiama pagrindinių ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos perspektyva iki 2030 m. Ji grindžiama tam tikromis prielaidomis dėl makroekonominių sąlygų, žemės ūkio ir prekybos politikos aplinkos ir pokyčių tarptautinėje rinkoje.

Remiantis šiomis prielaidomis laikoma, kad pokyčiai rinkose bus nedideli, tačiau faktiškai rinkų svyravimai paprastai būna daug didesni. Todėl perspektyva nėra prognozė. Konkrečiau, prognozės atitinka vidutinę tendenciją, kuri turėtų vyrauti žemės ūkio rinkose esant konkrečiai makroekonominei aplinkai, jeigu nebus politikos pokyčių.

Naujausias numeris

ParsisiųsdintiPDF - 7.5 MB
ParsisiųsdintiPDF - 2.6 MB

Susijusi informacija

ParsisiųsdintiPDF - 787.9 KB
ParsisiųsdintiXLSX - 225 KB

Apie ataskaitą

Ataskaitoje apžvelgiama dabartinė ES sudėtis (ES 27) po 2020 m. sausio 31 d. įvykusio „Brexit’o“. Joje pateikiama ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos iki 2030 m. vidutinio laikotarpio perspektyva, pagrįsta nuosekliomis makroekonominėmis prielaidomis, kurios analizės metu laikytos patikimiausiomis. Naftos kainų ir gyventojų prognozės (šaltinis –„IHS Markit“) atnaujintos 2020 m. spalio 16 d., o valiutos kurso ir BVP prognozė (pagrįsta Europos Komisijos prognoze) – 2020 m. lapkričio 5 d.

Žemės ūkio rinkų analizė pagrįsta 2020 m. rugsėjo mėn. pabaigos informacija, susijusia su žemės ūkio gamyba, taip pat Europos Komisijos naudojamu žemės ūkio ir ekonominiu modeliu. Prognozėse daroma prielaida, kad bus tęsiama dabartinė žemės ūkio ir prekybos politika, o ne ta, dėl kurios šiuo metu vyksta diskusijos, pavyzdžiui, BŽŪP po 2020 m. reforma, kita daugiametė finansinė programa arba Europos žaliasis kursas. Atsižvelgiama tik į 2020 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ratifikuotus laisvosios prekybos susitarimus.

Prie ataskaitos taip pat pridedama tam tikro rinkos neapibrėžtumo analizė, siekiant kiekybiškai įvertinti rezultatų svyravimo galimybę. Galimus nuokrypius visų pirma lemia makroekonominės aplinkos ir pagrindinių augalų derliaus bei pieno primilžio svyravimai. Taip pat pateikti konkretūs atsigavimo po COVID-19 būdų ir vabzdžių naudojimo kaip baltymų pašarams šaltinio scenarijai.

Vykstant parengiamajam procesui, 2020 m. spalio 21-22 d. internete surengtame perspektyvos nustatymo praktiniame seminare buvo atlikta bazinio scenarijaus ir su rinkos neapibrėžtumu susijusių scenarijų išorės peržiūra. Šiame renginyje aukšto lygio politikos formuotojai, Europos ir tarptautiniai modeliavimo bei rinkos ekspertai, privačios bendrovės ir kiti suinteresuotieji subjektai, be kita ko, iš tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, EBPO ir FAO, pateikė vertingos informacijos.

Šią Europos Komisijos ataskaitą rengia Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) ir Jungtinis tyrimų centras (JRC), o Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas yra atsakingas už jo turinį. Nors dedamos visos pastangos užtikrinti tvirtą žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos perspektyvą, išlieka daug neaiškumų, todėl svarbu analizuoti neapibrėžtumą, visų pirma po COVID-19 pandemijos.

Naujausia

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 11.5 MB
ParsisiųsdintiPDF - 12.4 MB
ParsisiųsdintiPDF - 5.4 MB
ParsisiųsdintiPDF - 7 MB
ParsisiųsdintiPDF - 3.2 MB
ParsisiųsdintiPDF - 5.3 MB
ParsisiųsdintiPDF - 158.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 4.7 MB
ParsisiųsdintiPDF - 3.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 855.8 KB