Áttekintés

Az EU mezőgazdasági kilátásai című éves kiadvány modellezi a főbb uniós agrárpiacok és a agrárjövedelmek várható alakulását 2030-ig. A jelentés egy sor különböző feltételezésen alapul, ami a makrogazdasági és az agrár- és kereskedelempolitikai környezetet, az időjárási viszonyokat és a nemzetközi piaci fejleményeket illeti.

Ezek a feltételezések a piac viszonylag folyamatos, zökkenőmentes fejlődését veszik alapul, noha a valóságban a piacok sokkal ingadozóbbak. Ezért ezek a kilátások nem tekinthetők előrejelzésnek. A mezőgazdasági piacok várható trendjeit vetíti előre a jövőbe az adott makrogazdasági környezetben, abból kiindulva, hogy a szakpolitikai keretfeltételek nem változnak.

A legfrissebb szám

LetöltésPDF - 11.5 MB
LetöltésPDF - 1.3 MB

Kapcsolódó információk

LetöltésPDF - 256 KB
LetöltésXLSX - 264.1 KB

A jelentésről

Ez a jelentés középtávú kilátásokat vázol fel a főbb uniós mezőgazdasági piacokra és mezőgazdasági jövedelmekre vonatkozóan 2030-ig. Az elemzés idején legvalószínűbbnek ítélt koherens makrogazdasági feltételezéseken alapul, és megelőlegezi, hogy a jelenlegi mezőgazdasági és kereskedelmi politikák az elkövetkező években is folytatódnak. Az elemzés a mezőgazdasági termelésre vonatkozóan 2019. szeptember végén rendelkezésre álló információkra és az Európai Bizottság által alkalmazott agrárgazdasági modellre támaszkodik.

A jelentés számol néhány kiválasztott bizonytalansági tényezővel, melyek befolyásolhatják az agrárpiaci trendeket, és magyarázattal szolgálhatnak az eredmények lehetséges eltéréseire. A lehetséges eltérések elsősorban a makrogazdasági környezetben beállt változásokból, valamint a fő termények hozamának és a tejtermelés volumenének ingadozásaiból erednek. A jelentés speciális forgatókönyveket vázol fel a növényalapú fehérjék térnyerésére, a géntechnológiától mentes tejtermelésre és az afrikai sertéspestis kínai kitörésére vonatkozóan.

Az előkészítő folyamat részeként 2019. október 23–24-én, Brüsszelben tartott munkaértekezleten sor került az alapforgatókönyv és a piaci bizonytalanságokat figyelembe vevő speciális forgatókönyvek külső felülvizsgálatára. Értékes adalékkal szolgáltak a magas szintű szakpolitikai döntéshozók, az európai és nemzetközi modellezési és piaci szakértők, a magánvállalkozások és más érdekeltek, valamint a nemzetközi szervezetek, köztük az OECD és a FAO.

Az EU mezőgazdasági kilátásai című kiadvány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság és a Közös Kutatóközpont közös erőfeszítésének gyümölcse. A jelentés tartalmáért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság felelős. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az éves agrárpiaci és agrárjövedelmi kilátások a lehető legmegbízhatóbbak legyenek, a bizonytalansági tényezők nem hagyhatók figyelmen kívül, ezért az elemzés azokra is kiterjed.

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 12.4 MB
LetöltésPDF - 5.4 MB
LetöltésPDF - 7 MB
LetöltésPDF - 3.2 MB
LetöltésPDF - 5.3 MB
LetöltésPDF - 158.4 KB
LetöltésPDF - 4.7 MB
LetöltésPDF - 3.1 MB
LetöltésPDF - 1.1 MB
LetöltésPDF - 855.8 KB