Ülevaade

Kord aastas avaldatavas ELi põllumajanduse väljavaates esitatakse ELi peamiste põllumajandusturgude ja põllumajandustulu väljavaade kuni 2030. aastani. See põhineb erinevatel makromajanduslike tingimuste, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika keskkonna, ilmastikutingimuste ja rahvusvahelise turu arenguga seotud eeldustel.

Need eeldused viitavad suhteliselt sujuvatele turuarengutele, kuid tegelikkuses kipuvad turud olema palju volatiilsemad. Seepärast ei ole väljavaade prognoos. Prognoosid vastavad keskmistele suundumustele, mida põllumajandusturud konkreetses makromajanduslikus keskkonnas eeldatavasti järgivad, kui asjaomast poliitikat ei muudeta.

Viimane väljaanne

Laadi allaPDF - 11.5 MB
Laadi allaPDF - 1.3 MB

Lisateave

Laadi allaPDF - 256 KB
Laadi allaXLSX - 264.1 KB

Aruande kohta

Aruandes esitatakse ELi peamiste põllumajandusturgude ja põllumajandustulu väljavaated kuni 2030. aastani. Aruanne põhineb sidusatel makromajanduslikel eeldustel, mida analüüsi hetkel on kõige tõenäolisemaks peetud, ning praeguse põllumajandus- ja kaubanduspoliitika jätkumisel. Analüüs põhineb põllumajandustootmist käsitleval teabel, mis oli kättesaadav 2019. aasta septembri lõpu seisuga, ning Euroopa Komisjoni kasutataval põllumajanduslikul majandusmudelil.

Sellele aruandele on lisatud turu ebakindluse näidete analüüs, et kvantifitseerida tulemuste varieerumise võimalikkust. Võimalikud variatsioonid tulenevad eelkõige makromajandusliku keskkonna ning peamiste põllukultuuride saagikuse ja piimatootluse kõikumisest. Erinevad stsenaariumid on esitatud ka taimse valgu tarbimise, GMO-vaba piimakarjakasvatuse ning sigade Aafrika katku puhangu kohta Hiinas.

Ettevalmistava protsessi raames korraldati Brüsselis 23.–24. oktoobrini 2019 toimunud väljavaateid käsitleval seminaril lähtestsenaariumi ja turu ebakindlusega seotud stsenaariumide välishindamine. Väärtuslikku teavet koguti ka kõrgetasemelistelt poliitikakujundajatelt, Euroopa ja rahvusvahelistelt modelleerimis- ja turuekspertidelt, eraettevõtjatelt ja muudelt sidusrühmadelt ning rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, nagu OECD ja FAO.

Euroopa Komisjoni väljaanne valmis koostöös põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ning Teadusuuringute Ühiskeskusega. Selle sisu eest vastutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat. Kuigi on püütud esitada võimalikult kindlaid põllumajandusturgude ja põllumajandustulu väljavaateid, on ruumi ka tugevale ebakindlusele. Sellest tulenevalt peeti oluliseks neid analüüsida.

Viimati lisatud

Dokumendid

Laadi allaPDF - 12.4 MB
Laadi allaPDF - 5.4 MB
Laadi allaPDF - 7 MB
Laadi allaPDF - 3.2 MB
Laadi allaPDF - 5.3 MB
Laadi allaPDF - 158.4 KB
Laadi allaPDF - 4.7 MB
Laadi allaPDF - 3.1 MB
Laadi allaPDF - 1.1 MB
Laadi allaPDF - 855.8 KB