Επισκόπηση

Οι προοπτικές του γεωργικού τομέα της ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο, παρουσιάζουν τις προοπτικές των κύριων γεωργικών αγορών της ΕΕ και του γεωργικού εισοδήματος έως το 2030. Βασίζονται σε ένα σύνολο παραδοχών σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής, τις καιρικές συνθήκες και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά.

Αυτές οι παραδοχές υποδηλώνουν σχετικά ομαλές εξελίξεις στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα οι αγορές τείνουν να είναι πολύ πιο ασταθείς. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές δεν αποτελούν προβλέψεις. Για την ακρίβεια, αντιστοιχούν στη μέση τάση που αναμένεται να ακολουθήσουν οι γεωργικές αγορές σε ένα δεδομένο μακροοικονομικό περιβάλλον, εφόσον οι πολιτικές παραμείνουν αμετάβλητες.

Τελευταία έκδοση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 11.5 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.3 MB

Σχετικές πληροφορίες

ΤηλεφόρτωσηPDF - 256 KB
ΤηλεφόρτωσηXLSX - 264.1 KB

Σχετικά με την έκθεση

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των κύριων γεωργικών αγορών της ΕΕ και του γεωργικού εισοδήματος έως το 2030. Βασίζεται σε ένα σύνολο συνεκτικών μακροοικονομικών παραδοχών που κρίθηκαν ως οι πλέον εύλογες κατά τον χρόνο της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των σημερινών γεωργικών και εμπορικών πολιτικών. Η ανάλυση βασίζεται στις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη γεωργική παραγωγή και σε ένα γεωργοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από την ανάλυση ενός επιλεγμένου συνόλου αβεβαιοτήτων σχετικά με την αγορά, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η πιθανότητα διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Οι πιθανές διακυμάνσεις των αποτελεσμάτων οφείλονται κυρίως στις διακυμάνσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της απόδοσης των βασικών καλλιεργειών και του γάλακτος. Παρουσιάζονται επίσης συγκεκριμένα σενάρια σχετικά με την πρόσληψη φυτικών πρωτεϊνών, την παραγωγή μη γενετικά τροποποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων και την έξαρση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα.

Ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας, πραγματοποιήθηκε εξωτερική επανεξέταση του βασικού σεναρίου, καθώς και των σεναρίων που αφορούν τις αβεβαιότητες της αγοράς, σε εργαστήριο σχετικά με τις προοπτικές, το οποίο διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 23-24 Οκτωβρίου 2019. Συγκεντρώθηκαν πολύτιμα στοιχεία, από φορείς χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου, ευρωπαϊκούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες μοντελοποίησης δεδομένων και εμπειρογνώμονες της αγοράς, ιδιωτικές εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο FAO.

Η παρούσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί κοινή προσπάθεια του Τμήματος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Το Τμήμα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο της έκδοσης. Παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρουσίαση ισχυρών προοπτικών για την αγορά γεωργικών προϊόντων και για το γεωργικό εισόδημα, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες αβεβαιότητες - εξ ου και η σημασία που έχει η ανάλυσή τους.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 12.4 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.4 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 7 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.2 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.3 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 158.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 4.7 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 855.8 KB