Přehled

Každoročně vydávány „Výhled EU v oblasti zemědělství“ představuje perspektivu vývoje nejdůležitějších zemědělských trhů Unie a zemědělských výnosů do roku 2030. Vychází ze souboru předpokladů týkajících se makroekonomických podmínek, prostředí v zemědělství a obchodu, povětrnostních podmínek a vývoje na mezinárodním trhu.

Tyto předpoklady naznačují relativně hladký vývoj na trhu, zatímco ve skutečnosti jsou trhy obvykle mnohem proměnlivější. Výhled proto není prognózou. Přesněji řečeno, prognózy odpovídají průměrným trendům, které budou zemědělské trhy v daném makroekonomickém prostředí pravděpodobně sledovat za předpokladu neměnnosti politik.

Nejnovější vydání

StáhnoutPDF - 11.5 MB
StáhnoutPDF - 1.3 MB

Související informace

StáhnoutPDF - 256 KB
StáhnoutXLSX - 264.1 KB

O zprávě

Tato zpráva představuje střednědobý výhled pro důležité zemědělské trhy Unie a zemědělské výnosy do roku 2030. Vychází ze souboru ucelených makroekonomických předpokladů, které byly v době analýzy považovány za nejpravděpodobnější, a z pokračování stávajících zemědělských a obchodních politik. Analýza vychází z informací o zemědělské produkci dostupných na konci září 2019 a z agroekonomického modelu používaného Evropskou komisí.

Ke zprávě je přikládána i analýza vybraného souboru tržních nejistot s cílem kvantifikovat případné odchylky ve výsledcích. Ty vyplývají zejména z výkyvů makroekonomického prostředí a výnosů z hlavních plodin a mléka. Předkládány jsou i konkrétní scénáře týkající se konzumace bílkovin rostlinného původu, chovu mléčného skotu bez GMO a rozšíření nákazy afrického moru prasat v Číně.

V rámci přípravného procesu byl na předběžném pracovním semináři uspořádaném v Bruselu ve dnech 23. a 24. října 2019 proveden externí přezkum základního scénáře a scénářů týkajících se tržních nejistoty. Od tvůrců politik na vysoké úrovni, evropských a mezinárodních odborníků na modelování a trh, soukromých společností a dalších zúčastněných stran a od mezinárodních organizací, jako je OECD a FAO, byla získána řada cenných informací.

Tuto publikaci Evropské komise společně vytvořily Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova a Společné výzkumné středisko. Odpovědnost za obsah nese Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Přes veškeré úsilí předložit stabilní výhled zemědělského trhu výnosů přetrvává značná nejistota, což si vyžaduje náležitou analýzu.

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 12.4 MB
StáhnoutPDF - 5.4 MB
StáhnoutPDF - 7 MB
StáhnoutPDF - 3.2 MB
StáhnoutPDF - 5.3 MB
StáhnoutPDF - 158.4 KB
StáhnoutPDF - 4.7 MB
StáhnoutPDF - 3.1 MB
StáhnoutPDF - 1.1 MB
StáhnoutPDF - 855.8 KB