Budgets

Detailed breakdown of budgets and information on multiannual financial framework and the financing of the CAP.

CAP expenditure

Key graphs on the CAP expenditure and agricultural income, as well as publications with statistical information on the agricultural sector.

Sprawozdania finansowe EFRG

Sprawozdania finansowe dotyczące administrowania Europejskim Funduszem Rolniczym Gwarancji (EFRG) przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Rural development programmes planned expenditure

Detailed overview on rural development programmes and expenditure in each EU country.

EAFRD funding

Graphic form of information on 2014-20 European agricultural fund for rural development (EAFRD) funding per EU country.

Sprawozdania finansowe EFRROW

Sprawozdania finansowe dotyczące administrowania Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.