Registre kvalitných výrobkov

Registre názvov potravín a poľnohospodárskych výrobkov, vín a liehovín, v prípade ktorých bola podaná žiadosť o zápis do registra alebo ktoré už sú zapísané v registri, buď ako zemepisné označenie, alebo v rámci iných systémoch kvality.