Μητρώα προϊόντων ποιότητας

Μητρώα για τις ονομασίες των γεωργικών προϊόντων διατροφής, του οίνου, των αλκοολούχων ποτών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισής τους ή είναι καταχωρισμένες ως γεωγραφικές ενδείξεις και άλλα συστήματα ποιότητας.