Kmetijstvo EU in okolje

Informacije o kmetijskih komponentah na področju okolja, denimo raba energije, uporaba pesticidov, emisije, kakovost vode in biotska raznovrstnost.

Okolje in podnebni ukrepi

Povzetek informacij o kmetijstvu EU, okolju in podnebnih ukrepih.

Pokrovnost in raba tal v EU

Informacije o kmetijskih zemljiščih, vrstah pokrovnosti tal in kmetijskih površinah v uporabi v EU.