Poľnohospodárstvo a životné prostredie v EÚ

Informácie o poľnohospodárskych komponentoch týkajúcich sa životného prostredia, ako je spotreba energie a pesticídov, emisie, kvalita vody a biodiverzita.

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy

Zhrnutie informácií týkajúcich sa poľnohospodárstva, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy v EÚ.

Krajinná pokrývka a využívanie pôdy v EÚ

Informácie o poľnohospodárskej pôde, typoch krajinnej pokrývky a využívanej poľnohospodárskej ploche v EÚ.