Mediu și politici climatice

O sinteză a informațiilor referitoare la relația dintre agricultura UE, mediu și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.