EU-landbouw en milieu

Informatie over landbouwaspecten van het milieu, zoals energieverbruik, pesticidengebruik, uitstoot, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Milieu- en klimaatbescherming

Een overzicht van de gegevens in verband met EU-landbouw en milieu- en klimaatbescherming.

Landbedekking en grondgebruik in de EU

Gedetailleerde informatie over landbouwgrond, soorten landbedekking en de oppervlakte cultuurgrond in de EU.