Agricultura UE și mediul

Informații despre efectele agriculturii asupra mediului, de exemplu consumul de energie, utilizarea pesticidelor, emisiile, calitatea apei și efectele asupra biodiversității.

Mediu și politici climatice

O sinteză a informațiilor referitoare la relația dintre agricultura UE, mediu și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.

Utilizarea și ocuparea terenurilor din UE

Date despre terenul agricol, tipurile de ocupare a terenurilor și suprafața agricolă utilizată pe teritoriul UE.