Rolnictwo i środowisko w UE

Informacje o elementach rolnych związanych ze środowiskiem, takich jak zużycie energii, korzystanie z pestycydów, emisje, jakość wody i różnorodność biologiczna

Środowisko i działania w dziedzinie klimatu

Podsumowanie informacji o rolnictwie, środowisku i działaniach na rzecz klimatu w UE

Pokrycie terenu i użytkowanie gruntów w UE

Szczegółowe informacje o gruntach rolnych, pokryciu terenu oraz wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych w UE