Poljoprivreda i okoliš EU-a

Informacije o poljoprivrednim komponentama koje se odnose na okoliš, kao što su upotreba energije, potrošnja pesticida, emisije, kvaliteta vode i biološka raznolikost.

Okoliš i klimatska politika

Sažetak informacija o poljoprivredi EU-a te okolišu i klimatskoj politici.

Pokrov i korištenje zemljišta u EU-u

Pojedinosti o poljoprivrednom zemljištu, vrstama pokrova i korištenim poljoprivrednim površinama u EU-u.